توضیحات پروژه

آیا شما یک پروژه ساختمانی دارید که بتوانیم به آن کمک کنیم؟

سقف های عایق

در بیشتر مواقع برای در امان ماندن از صداهای بیرون به نصب عایق صوتی برای سقف ساختمان نیاز است. این فقط مختص زندگی شهری و صداها و نویز ‌های حاصل از ماشین و همسایه و دوره‌گرد و غیره نیست. زندگی در روستا نیز می‌تواند با عدم آرامش صوتی همراه باشد. صدای حیوانات، بازی بچه‌ها، صدای ماشین‌آلات مربوط به کشاورزی .

نمونه سقف های عایق