توضیحات پروژه

آیا شما یک پروژه ساختمانی دارید که بتوانیم به آن کمک کنیم؟

دیوارهای عایق

کاربرد عایق حرارتی در ساختمان به منظور عایق کاری کردن آن باعث می شود که در میزان مصرف انرژی در ساختمان  35 تا 55 درصد صرفه جویی شود. این عدد با توجه به وضعیت عایق کاری مانند انتخاب عایق کاری با ضخامت مناسب و یا نوع مناسب متغیر است.عایق کاری دیوارهای ساختمان شامل یک لایه عایق حرارتی و نمایی بر روی آن (نمای گچ، سنگ و یا آجر) می باشد. انتخاب روش مناسب برای عایق کاری کردن دیوارهای ساختمان به عوامل مختلفی مانند وضعیت دیوارها، نمای خارجی ساختمان، هزینه عایق کاری و غیره بستگی دارد.

نمونه دیوارهای عایق