تلفن تماس: 09131939885

تلفن دفتر: 34330547-034

ایمیل: gonbadsaze99@gmail.com

آدرس: کرمان- جاده تهران روبروی فایتون ساختمان صالح طبقه پنجم.

آدرس: رفسنجان- نبش میدان آبت الله صدر