2021-02-03T22:42:07+03:30

دیوارهای عایق

آیا شما یک پروژه ساختمانی دارید که بتوانیم به آن کمک کنیم؟ دیوارهای عایق کاربرد عایق حرارتی در ساختمان به منظور عایق کاری کردن آن باعث می شود که در میزان مصرف انرژی در ساختمان  35 تا 55 درصد صرفه جویی شود. این عدد با توجه به وضعیت

2021-02-01T10:17:45+03:30

سقف عایق

آیا شما یک پروژه ساختمانی دارید که بتوانیم به آن کمک کنیم؟ سقف های عایق در بیشتر مواقع برای در امان ماندن از صداهای بیرون به نصب عایق صوتی برای سقف ساختمان نیاز است. این فقط مختص زندگی شهری و صداها و نویز ‌های حاصل از ماشین و